Bezpieczna i prosta aplikacja dla Sygnalistów

Dyrektywa 2019/1937 dotycząca ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nakłada obowiązek na szereg przedsiębiorstw by wdrożyły w swoich organizacjach kanały i procedury na potrzeby dokonywania zgłoszeń o nieprawidłowościach.

Jeśli zatrudniasz co najmniej 50 pracowników niezależnie od branży czy strefy jest zobligowany do wywiązania się z wymagań Dyrektywy o sygnalistach.

Nasza prosta aplikacja umożliwia spełnienie wszystkich wymogów wynikających Dyrektywy o Sygnalistach, zapewniając zgodność z prawem i ochronę dla Twojej organizacji.

Dowiedz się czy Twoja organizacja jest zobligowana do wdrożenia wymagań Dyrektyw o Sygnalistach.
 

Z naszej aplikacji skorzystało już ponad 100 organizacji.


 
Dzięki aplikacji od sygnalizuje.com możemy zaadresować wymagania nadchodzącej dyrektywy. Platforma jest prosta w obsłudze i przede wszystkim niezawodna. - Bogusława MAGNA Formpol Sp. z o.o.

Anonimowy kanał dla sygnalistów

Otrzymujesz dostęp do platformy, dzięki której Sygnaliści będą mogli dokonać anonimowego zgłoszenia.